Ban lãnh đạo
 • Hoàng Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Hành chính- Quản trị
  • Điện thoại:
   01656789000
  • Email:
   leduy@tentinh.gov.vn
 • Triệu Thị Thiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Chuyên Môn 2
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   nguyena@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phòng ban : Tổ Chuyên môn 2

   Điện thoại :

   Di động :

   Fax :

   Email : minhthieu172bk@gmail.com

 • Nông Thị Hồng Liệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn TN
  • Điện thoại:
   06556432123
  • Email:
   luub@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phòng ban : Tổ Hành chính- Quản trị

   Điện thoại :

   Di động : 0978479679

   Fax :

   Email : nongthihonglieu.ttgdtett@backan.edu.v