Thông tin chi tiết:
Phạm Thúy Hằng
Bí thư Chi bộ/Giám đốc Phạm Thúy Hằng
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0986857789
Email hoangta@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phòng ban : Tổ Hành chính- Quản trị

Điện thoại : 02813810648

Di động : 0974158168