Ban lãnh đạo
 • Nông Thị Thảo Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0987645678
  • Email:
   ngdinht@gov.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phòng ban : Tổ Chuyên môn 1

   Điện thoại :

   Di động :

   Fax :

   Email : thaotrang179@gmail.com