Thông tin chi tiết:
Nông Thị Chuyên
Phó Giám đốc/Chủ tịch Công đoàn Nông Thị Chuyên
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0897678652
Email hahuya@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phòng ban : Tổ Chuyên môn 1

Điện thoại : 02813810993

Di động :

Fax :

Email : nongchuyenbk@gmail.com