Ban lãnh đạo
 • Nông Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc/Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   hahuya@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phòng ban : Tổ Chuyên môn 1

   Điện thoại : 02813810993

   Di động :

   Fax :

   Email : nongchuyenbk@gmail.com