Ban lãnh đạo
 • Phạm Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ/Giám đốc
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   hoangta@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phòng ban : Tổ Hành chính- Quản trị

   Điện thoại : 02813810648

   Di động : 0974158168

 • Nông Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc/Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   hahuya@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phòng ban : Tổ Chuyên môn 1

   Điện thoại : 02813810993

   Di động :

   Fax :

   Email : nongchuyenbk@gmail.com