I. ĐẶC ĐIỂM:

1. Tên cơ sở: Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Kạn

2. Địa chỉ: Tổ 4- phường Nguyễn Thị Minh Khai- Thành phố Bắc Kạn- tỉnh Bắc Kạn

3. Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo

4. Số học sinh khuyết tật học chuyên biệt: 61

5. Số cán bộ quản lý: 02, 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc

Trong đó trình độ đào tạo: Đại học: 02

6. Số giáo viên: 18

Trong đó trình độ Trung cấp: 01 ; Cao đẳng: 04 ; Đại học: 11

Chuyên ngành giáo dục khuyết tật: 08 

7. Số nhân viên: 09

Trong đó nhân viên hành chính: 09

8. Cơ sở vật chất:

Diện tích sử dụng: 8000 m2 ; số phòng học: 10 phòng

Số phòng hỗ trợ giáo dục đặc thù: 01phòng

Số phòng học, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động hướng nghiệp: 01 phòng

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

* Chất lượng hiệu quả giáo dục: tổ chức thực hiện chung của đơn vị thông qua kế hoạch hoạt động cụ thể của từng tổ công tác.

- Thực hiện quy chế chuyên môn, có đủ hồ sơ nghiệp vụ đối với giáo viên, hồ sơ theo dõi đánh giá sự tiến bộ của trẻ.

- Đối với học sinh: 100% học sinh có tiến bộ rõ rệt so với đầu năm, kết qủa được đánh giá theo các mặt: thể chất, kỹ năng tự phục vụ, nhận thức, ngôn ngữ, giao tiếp của cá nhân trẻ. 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC:

- Phương pháp dạy học ở một bộ phận giáo viên chậm đổi mới, tính giáo dục toàn diện học sinh chưa cao.

- Cơ sở vật chất mặc dù đã được đầu tư song vẫn chưa đáp ứng theo yêu cầu của việc chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học còn thiếu hoặc không phù hợp, thiếu hội trường lớn tổ chức các hoạt động cho học sinh, phòng học đa chức năng, phòng đo thính lực

- Triển khai công tác giáo dục hòa nhập còn nhiều khó khăn, một số giáo viên chưa được đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về từng dạng tật, tinh thần trách nhiệm chưa cao, nên chất lượng hiệu quả công việc chưa đáp ứng được yêu cầu, một bộ phận cha mẹ học sinh còn ỷ lại trông chờ vào Nhà nước và các tổ chức xã hội, thiếu sự quan tâm đến con cái.

- Công tác bồi dưỡng giáo viên chưa đồng bộ

IV. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

- Tiếp tục thực hiện giáo dục hòa nhập trên địa bàn toàn tỉnh

- Thực hiện can thiệp sớm và dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật (các dạng tật)

- Thực hiện phục hồi chức năng cho trẻ tại Trung tâm (chủ yếu khó khăn về vận động)

- Mở lớp dạy nghề phù hợp với độ tuổi (cắt may, tin học)

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy học.

V. NHỮNG KIẾN NGHỊ: